Vicnoda

Gegründet im November 2021

VICNODA UG

MyFugo

Gegründet im August 2018

MyFuGo GmbH

Immo Finanz Winter

Gegründet im Oktober 2019

Immo Finanz Winter